โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

2,900 ฿6,900 ฿

เบาหวาน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงอื่น ๆ ตามมา การที่ไม่สามารถคุมเบาหวานได้ ปล่อยให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้เสี่ยงโรคร้ายแรง เกิดภาวะแทรกซ้อน ตาบอด ไตวาย หัวใจล้มเหลว อัมพฤกษ์ อัมพาตได้

อ่านเพิ่มเติม