ทำความรู้จักวัคซีนไฟเซอร์ และสังเกตอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีน

วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นวัคซีน messenger RNA (mRNA) vaccine: วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยแบบมีอาการจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา (B.1.351) ได้ 88%