ตากแดดจัดนานๆ ระวังเป็นฮีทสโตรก!

ฮีทสโตรก (โรคลมแดด) มาพร้อมอากาศร้อนจัด ความร้อนในร่างกายสูงเเกิน ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต!