#COVID-19 VACCINE วัคซีนที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

การฉีดวัคซีนโควิด เป็นอีกหนึ่งสิ่งจำเป็นที่ต้องทำก่อนเดินทางไปยังต่างประเทศ แต่ละประเทศมีเกณฑ์การรับรองวัคซีนและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ฉีดยี่ห้อไหน? ไปประเทศไหนได้บ้าง? มาเช็กเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่ต้องรู้ก่อนเดินทางกัน