ไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) อารมณ์สองขั้ว ที่ต้องทำความเข้าใจ

ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์จะเกิดการแบ่งอารมณ์เป็น 2 ขั้วอย่างชัดเจน มีอารมณ์คึกคักสลับกับซึมเศร้า โดยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์