ดูแลเด็กสมาธิสั้น พ่อแม่รับมืออย่างไรดี?

ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของโรค และมีทัศนคติเชิงบวกต่อเด็ก พร้อมให้การช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสม