เครียดจนภูมิคุ้มกันต่ำ อาจเสี่ยงติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าปกติ!!

นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกร … อ่านเพิ่มเติม เครียดจนภูมิคุ้มกันต่ำ อาจเสี่ยงติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าปกติ!!