ข้อควรทำ…เมื่อพบผู้ป่วยมีอาการชัก!

นายแพทย์กีรติ พัสสร แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาการชัก เกิด … อ่านเพิ่มเติม ข้อควรทำ…เมื่อพบผู้ป่วยมีอาการชัก!