เตือน!! อายุ 30+ ระวังเป็นไส้เลื่อน หากปล่อยทิ้งไว้ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน

นายแพทย์มณเฑียร มรุตกรกุล ศัลยแพทย์ #ไส้เลื่อน คืออาการ … อ่านเพิ่มเติม เตือน!! อายุ 30+ ระวังเป็นไส้เลื่อน หากปล่อยทิ้งไว้ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน