สูบบุหรี่ เป็นกรดไหลย้อนเรื้อรัง เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร

จริงหรือไม่? เป็นกรดไหลย้อนเรื้อรัง เสี่ยงมะเร็งหลอดอาห … อ่านเพิ่มเติม สูบบุหรี่ เป็นกรดไหลย้อนเรื้อรัง เสี่ยงเป็น มะเร็งหลอดอาหาร