อัลไซเมอร์ ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด…

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด มักพบว่ามีอาการความจำบกพร่อง หรือมีภาวะหลงลืมง่าย โดยโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้น!