โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

ให้บริการด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตร
เพื่อสำหรับการให้บริการอย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ มีศูนย์อุบัติฉุกเฉิน ที่สามารถรองรับอุบัติเหตุทางจราจร หรืออุบัติเหตุในงาน ซึ่งสามารถทำการผ่าตัดสมองได้ตลอด 24 ชม. ด้วยเครื่องมือและทีมแพทย์ ที่เฉพาะทางอย่างครบครัน อีกทั้งโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ มีบริการสำหรับลูกค้า หรือผู้ป่วยในหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มลุกค้าประกัน ลูกค้าสวัสดิการบริษัท หรือแม้แต่สิทธิลูกค้าสิทธิประกันสังคม โดยรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ สามารถรองรับผู้ประกันตนได้ถึง 78,000 คน ดังนั้น ด้วยความพร้อมต่างๆที่กล่าวมา โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ จึงเป็นที่ยอมรับในเรื่องความพร้อมด้านศักยภาพ และการให้บริการที่ดี โดยมีเป้าหมายคือการเป็น” โรงพยาบาลคุณภาพ ใกล้บ้านคุณ”

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก