พิธีทำบุญตักบาตรประจำปี 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ได้จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรประจำปี 2563 โดยจัดทำพิธีไหว้ศาลพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป โดยคณะผู้บริหาร ร่วมด้วย แพทย์ พยาบาล และ พนักงานโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ