เปิดห้องปฎิบัติการใหม่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทาง โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารจาก โรงพยาบาลศิครินทร์ ทำการเปิดห้องปฎิบัติการในรูปแบบใหม่ โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปิดให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เรียกว่าระบบ Pull System นอกจากนั้นยังมีการส่งสิ่งส่งตรวจผ่าน Pneumatic Tube System (PTS) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ภายใต้มาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย (Laboratory Accreditation)