แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (OPD & IPD)


แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (OPD & IPD) 0% นาน 6 เดือน

สำหรับทุกค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท