คลอดเหมาจ่าย

ต้อนรับสมาชิกตัวน้อยกับโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายจากโรงพยาบาลศิครินทร์

คลอดปกติ ( 3 วัน 2 คืน ) 

ห้อง VIP 55,000 บาท

ห้อง Superior 48,000 บาท

ผ่าตัดคลอด ( 4 วัน 3 คืน ) 

ห้อง VIP 74,000 บาท

ห้อง Superior 65,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

  1. สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์รับเด็ก วิสัญญีแพทย์ และสูตินรีแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดกรณีผ่าตัดคลอด
  2. ห้องพักสำหรับมารดา ค่าอาหารตามรายการที่นักโภชนากรจัดให้ ค่าห้องพักทารกแรกเกิดและค่าบริบาล
  3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เฉพาะการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และการจองเลือด 1 ยูนิต ในกรณีผ่าตัด)
  4. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  5. ค่าวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่ 1) และวัคซีนป้องกันวัณโรคสำหรับทารกแรกเกิด
  6. การตรวจกรุ๊ปเลือด หมู่เลือด Rh และภาวะตัวเหลือง Micro bilirubin (1 ครั้ง) ของทารกแรกเกิด 
  7. การตรวจคัดกรองโรคหัวใจชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด (CCHD)
  8. การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน และฟีนิลคีโตนูเรีย
  9. การตรวจคัดกรองการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR) ในทารกแรกเกิด
  10. บริการจัดทำใบสูติบัตร
  11. กระเป๋าพร้อมของที่ระลึกสำหรับคุณแม่หลังคลอด  
  12. อบรมการปฏิบัติตัวของคุณแม่ทั้งก่อนและหลังการคลอดบุตร ครรภ์คุณภาพ 1 ครั้ง พร้อมวิธีการดูแลทารกแรกเกิดอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้ง

*** สำหรับการฝากครรภ์ ***

  • การฝากครรภ์จะคิดราคาเป็นครั้งๆ ไป โดยครั้งแรกจะราคาประมาณ 4,000 - 5,000 บาท/ ครั้ง ครั้งต่อไปจะแล้วแต่การตรวจของแพทย์
  • สำหรับสิทธิประกันสังคมจะไม่สามารถใช้สำหรับการฝากครรภ์ได้
  • ราคาการฝากครรภ์ดังกล่าวนี้ไม่รวมอยู่ในเเพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย