Sleep Test


โปรแกรมตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลศิครินทร์ 

 

ผู้ที่ควรรับการตรวจ  

  • ผู้ที่มีอาการผิดปกติขณะนอนหลับ ได้แก่ นอนกรนเสียงดัง มีการหยุดหายใจขณะหลับ  
  • ผู้ที่มีอาการง่วงในตอนกลางวัน  
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ควรจะได้รับการตรวจการนอนหลับได้แก่ ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง รวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคอ้วน  

 

โปรแกรมการตรวจ

  • เข้ารับการตรวจการนอนหลับตั้งแต่ 18.00-08.00 น. ในห้องสำหรับตรวจการนอนหลับโดยเฉพาะ  
  • การตรวจการนอนหลับด้วยเครื่องมือ polysomnography โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกด้านนี้มาโดยเฉพาะดูแลตลอดคืน  
  • แจ้งผลตรวจโดยแพทย์หลังการตรวจเสร็จสิ้น 
  • พร้อมอาหารเย็นและอาหารเช้า