ภาวะมีบุตรยาก เรื่องยากที่เคลียร์ได้


ภาวะมีบุตรยาก เรื่องยากที่เคลียร์ได้

 

ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “อิ๊กซี่” ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และมีอัตราความสำเร็จมากกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น

 

ICSI Promotion        ราคา 121,000 บาท

 • โปรแกรม OPU + ICSI & Freeze (การเก็บไข่ + ปฎิสนธิและแช่แข็งตัวอ่อน)
  Step 1:  ขั้นตอนการเก็บไข่ และปฎิสนธิในห้องปฎิบัติการ
  Step 2: ขั้นตอนการแช่แข็งตัวอ่อน (Freezing)

หมายเหตุ 

 • ไม่รวมการหาสาเหตุและให้คำปรึกษาคู่สมรส 
 • ไม่รวมการใช้ยากระตุ้นไข่ (ปริมาณยาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) 
 • ไม่รวมค่าแพทย์ อัลตราซาวน์ และเจาะเลือด 
 • ไม่รวมการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน 
 • ค่าแช่แข็งตัวอ่อน ตัวที่ 6 เป็นต้นไป ราคาตัวละ 2,500 บาท 
 • ราคานี้เฉพาะคู่สมรสไทยเท่านั้น 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ โทร 1728