มะเร็งปากมดลูก HPV


ราคา   8,900.00-9,900.00

มะเร็งปากมดลูก HPV 

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก

  • วัคซีน Cervarix (ครอบคลุม 2 สายพันธุ์) ราคา 8,900 บาท 
  • วัคซีน Gardasil (ครอบคลุม 4 สายพันธุ์) ราคา 9,900 บาท 

เงื่อนไข 

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
  • ราคานี้รวมค่าวัคซีน 3 เข็ม ค่าแพทย์ ค่าบริการและค่าเวชภัณฑ์แล้ว 
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี อาคาร 2 ชั้น 1 โทร 1728 ต่อ 20107

 

 

 


Vaccine Cervarix
8,900.00
Vaccine Gardasil
9,900.00