ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG


ราคา   5,000.00-22,000.00

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG

  • หมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ 
  • มีอาการเกร็ง กระตุกตามกล้ามเนื้อ
  • โรคลมชักในเด็ก

อาการเหล่านี้ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG สามารถช่วยค้นหาสาเหตุของอาการชักในเด็กได้ 

  • 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท (มากกว่า 1 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 2,000 บาท)
  • 24 ชั่วโมง ราคา 22,000 บาท 

 

เงื่อนไข 

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่ายา และค่าบริการแล้ว 
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้านและยาเพื่อการรักษาโรค
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ

ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทเพื่อวางแผนก่อนเข้ารับการตรวจ

 

ติดต่อศูนย์กุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 2 โทร 1728 

 

 

 


30 min - 1 hrs
5,000.00
24 hrs
22,000.00