โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด


ราคา   4,500.00

เงื่อนไข

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าเเพทย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจเเละค่าบริการโรงพยาบาล
  2. โปรโมชั่นมีผลตั้งเเต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
  3. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลง โดยมิต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. This promotion is reserved for Thai only.

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
ราคาปกติ 5,200.00
ลดเหลือ 4,500.00