ตรวจคัดกรองโรคไต


ราคา   2,900.00-3,900.00


NEPHRO PROGRAM A
ราคาปกติ 3,950.00
ลดเหลือ 2,900.00
NEPHRO PROGRAM B
ราคาปกติ 7,000.00
ลดเหลือ 3,900.00