โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี BASIC


ราคา   2,800.00-7,900.00

 

 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 2
 • ท่านจะได้รับการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดสายตา EKG ABI เจาะเลือด และ X-ray ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร 2
 • ท่านจะได้รับการตรวจพิเศษที่แผนกต่างๆ ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก เช่น การทำ CT Scan ที่ห้อง CT

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจที่ศูนย์หัวใจ ตรวจตา หู ที่ศูนย์ตา หู คอ จมูก เป็นต้น

 • รอผลการตรวจ ประมาณ 2-3 ชม. กรณีโปรแกรม Platinum และ Diamond อาจจะใช้เวลารับบริการ 3-5 ชม.
 • ท่านจะได้รับการตรวจร่างกาย และการอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • สมุดตรวจสุขภาพ จะจัดส่งให้ท่านภายใน 1-2 สัปดาห์
 • โปรแกรมที่มีการตรวจน้ำตาล น้ำตาลสะสม และไขมัน ให้งดน้ำ อาหารและเครื่องดื่ม 8 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ

 

เงื่อนไข

 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถงดตรวจรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องมารับการตรวจภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อโปรแกรม หรือตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมสามารถโอนสิทธิ์ในการตรวจให้กับผู้อื่นได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ ใช้ได้ที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ เท่านั้น 

BASIC PLUS ชาย
ราคาปกติ 9,300.00
ลดเหลือ 6,900.00
BASIC PLUS หญิง
ราคาปกติ 10,700.00
ลดเหลือ 7,900.00
BASIC ชาย
ราคาปกติ 7,340.00
ลดเหลือ 5,500.00
BASIC หญิง
ราคาปกติ 8,740.00
ลดเหลือ 6,500.00
LIGHT PLUS ชาย
ราคาปกติ 5,000.00
ลดเหลือ 3,600.00
LIGHT PLUS หญิง
ราคาปกติ 6,400.00
ลดเหลือ 4,600.00
LIGHT ชาย/ หญิง
ราคาปกติ 3,840.00
ลดเหลือ 2,800.00