ใส่ใจดูเเลตับ เพื่อสุขภาพที่ดี


ราคา   1,600.00-4,800.00


คัดกรองมะเร็งตับ
ราคาปกติ 5,890.00
ลดเหลือ 3,900.00
คัดกรองไวรัสตับอักเสบ
ราคาปกติ 2,790.00
ลดเหลือ 2,100.00
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B
1,600.00
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A เเละ B
4,800.00