โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน


ราคา   2,900.00-6,900.00


DM PACKAGE A
ราคาปกติ 5,620.00
ลดเหลือ 2,900.00
DM PACKAGE B
ราคาปกติ 6,390.00
ลดเหลือ 3,400.00
DM PACKAGE C
ราคาปกติ 7,940.00
ลดเหลือ 4,900.00
DM PACKAGE D
ราคาปกติ 10,940.00
ลดเหลือ 6,900.00