โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง


ราคา   3,200.00-14,200.00


โปรแกรม A
ราคาปกติ 3,800.00
ลดเหลือ 3,200.00
โปรแกรม B
ราคาปกติ 7,500.00
ลดเหลือ 6,100.00
โปรแกรม C
ราคาปกติ 14,500.00
ลดเหลือ 12,800.00
โปรแกรม D
ราคาปกติ 18,000.00
ลดเหลือ 14,200.00