วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเด็ก

มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อฉีดตอนอายุ 9-14 ปี
ราคา   5,400.00


วัคซีน Gardasil x 2 เข็ม
5,400.00