แพ็กเกจสลายต้อกระจก (Package Phaco) และแพ็กเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อ (Package Petrygium Excision)


ราคา   25,000.00-45,000.00

เงื่อนไข
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าใช้จ่ายในการตรวจ
2. โปรโมชั่นมีผลตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
3. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. This promotion is reserved for Thai only. 


แพ็กเกจสลายต้อกระจก (เลนส์นิ่ม)
43,500.00
แพ็กเกจสลายต้อกระจก (เลนส์นิ่มแบบพิเศษ)
45,000.00
แพ็กเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
25,000.00