สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียว เพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ HPL (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

 

 

 

หมวดหมู่:

เงื่อนไข

  • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
  • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นและบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
  • เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. 63 - 31 ม.ค. 64