จองวัคซีนโมเดอร์นา – Moderna COVID-19 VACCINE

1,650 ฿

มาร่วมกันยุติ COVID-19 ด้วยการไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด! โรงพยาบาลศิครินทร์เปิดให้บริการจองและรับวัคซีน Moderna ราคาเข็มละ 1,650 บาท (รวมค่าบริการทั้งหมดแล้ว) จองได้แล้ววันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อที่แผนกลงทะเบียน อาคาร 2 ชั้น 1 โรงพยาบาลศิครินทร์

ขั้นตอนการจองและรับวัคซีน
• ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกลงทะเบียน อาคาร 2 ชั้น 1 หรือสั่งจองผ่านเว็บไซต์
• ชำระค่าวัคซีนและรับใบเสร็จ
• ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับ เพื่อทำนัดเข้ารับการฉีดวัคซีน
• รับวัคซีนโดยให้นำใบเสร็จ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน รับบริการที่จุดฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1728 ต่อ 20113, 20114

รับบริการที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น


หมายเหตุ* “รัฐบาลได้มีการจัดสรรวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย” และ “ส่วนการจองวัคซีน COVID-19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง” เพื่อให้ประชาชนพิจารณาตัดสินใจก่อนรับบริการ

ชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนได้

 

ล้างค่า

คุณอาจจะชื่นชอบ…

เงื่อนไข

 • การฉีดวัคซีน Moderna เข็มที่ 2 ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หลังจากฉีดเข็มแรก
 • ชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนได้ และไม่อนุญาตให้นำวัคซีนออกนอกโรงพยาบาล
 • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการจองเพื่อสั่งซื้อวัคซีน Moderna
 • เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือกเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รับบริการที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • ชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนได้

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกลงทะเบียน อาคาร 2 ชั้น 1 หรือสั่งจองผ่านเว็บไซต์
 • ชำระค่าวัคซีนและรับใบเสร็จ
 • ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับ เพื่อทำนัดเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • รับวัคซีนโดยให้นำใบเสร็จ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน รับบริการที่จุดฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมาย
 • ผลข้างเคียงหลังรับวัคซีน ปวด บวมบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดตามข้อ หนาวสั่น มีไข้ วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย
 • ผลข้างเคียงของวัคซีนโมเดอร์นา อาจเริ่มแสดงอาการภายใน 1-2 วันหลังจากรับวัคซีน โดยอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน
 • สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือมีไข้ได้
 • หากมีอาการ ผื่นขึ้นตามร่างกาย อาเจียน ใบหน้าบวม หายใจติดขัด ให้รีบแจ้งแพทย์ทันที