โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Lung Cancer Screening Program

5,300 ฿ 4,500 ฿

มะเร็งปอด หนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยทั้งชายและหญิง การตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกจะช่วยให้มีโอกาสรักษาหายได้ มะเร็งปอด…ไม่สูบบุหรี่ก็สามารถเป็นได้ มาช่วยกันลดความเสี่ยงของการเสียชีวิต ตรวจเช็คสุขภาพปอดกันตั้งแต่วันนี้ก่อนจะสายเกิน

อ่านเพิ่มเติม