โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด19 LONG COVID CARE Health Check Up

5,720 ฿ 4,000 ฿

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาว (Long Covid) ในผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมรับคำแนะนำเพื่อฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว เพราะโควิด-19 เป็นโรคที่ส่งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวต่อร่างกาย ผู้ป่วยบางรายอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงดังเดิม…

อ่านเพิ่มเติม