Sale!

[BUY1 GET1] โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ซื้อ1 แถม1

11,900 ฿34,000 ฿

เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการมีสุขภาพที่ดี 💚
🎁 เพราะสุขภาพดี คือ “ของขวัญ” ที่ยิ่งกว่าความสุข
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี “ซื้อ1 แถม1”
(เฉพาะโปรแกรมที่กำหนด)

 


กรณีที่สั่งซื้ออนไลน์ สามารถเลือกซื้อโปรแกรมหลักที่ท่านต้องการ สำหรับโปรแกรมแถม สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพ ในวันที่มาเข้ารับบริการตรวจ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ ใช้ได้ที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ เท่านั้น 
 • กรุณานำคูปองนี้มาแลกโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาที่เท่ากันหรือถูกกว่า 1 โปรแกรม ฟรี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1728 ต่อ 10108, 10109
ล้างค่า

เงื่อนไข

 • โปรโมชั่นพิเศษโปรแกรมตรวจสุขภาพซื้อ 1 แถม 1 ในราคาเดียวกันหรือต่ำกว่า
 • กรุณานำคูปองนี้มาแลกโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาที่เท่ากันหรือถูกกว่า 1 โปรแกรม ฟรี
 • กรณีที่สั่งซื้ออนไลน์ สามารถเลือกซื้อโปรแกรมหลักที่ท่านต้องการ สำหรับโปรแกรมแถม สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพ ในวันที่มาเข้ารับบริการตรวจ
 • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องเข้ารับการตรวจภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถงดตรวจรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมสามารถโอนสิทธิ์ในการตรวจให้กับผู้อื่นได้
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 • เข้ารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 2 กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ และงดน้ำ–อาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง (ยกเว้นโปรแกรม Light ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร)
 • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 2
 • ท่านจะได้รับการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดสายตา EKG ABI เจาะเลือด และ X-ray ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร 2
 • ท่านจะได้รับการตรวจพิเศษที่แผนกต่างๆ ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก เช่น การทำ CT Scan ที่ห้อง CT
 • รอผลการตรวจ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง กรณีโปรแกรม Platinum และ Diamond อาจจะใช้เวลารับบริการ 3-5 ชั่วโมง
 • รับการตรวจร่างกาย และอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะจัดส่งภายใน 1-2 สัปดาห์