โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

5,300 ฿

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่ผู้หญิงต้องระวัง!

วันแม่ปีนี้ คุณมีของขวัญแล้วหรือยัง? โปรแกรมตรวจสุขภาพตรวจคัดกรองความเสี่ยงสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ เพราะอายุที่เริ่มมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ตรวจค้นหาความผิดปกติก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการ เพื่อรับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

  • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม (Digital Mammogram + Ultrasound Breast)
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)

การเตรียมตัวก่อนตรวจ Digital Mammogram

ล้างค่า

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • แนะนำสำหรับผู้หญิงที่อายุมากกว่า 35 ปีทุกราย ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Sikarin Care Center โทร. 1728