Sale!

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี BASIC LIGHT

3,840 ฿ 2,800 ฿

โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบเริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มดูแลสุขภาพตนเอง หรือมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยง แต่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถงดตรวจรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องมารับการตรวจภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อโปรแกรม หรือตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมสามารถโอนสิทธิ์ในการตรวจให้กับผู้อื่นได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 2
  • รอผลการตรวจ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง กรณีโปรแกรม Platinum และ Diamond อาจจะใช้เวลารับบริการ 3-5 ชั่วโมง
  • รับการตรวจร่างกาย และอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะจัดส่งภายใน 1-2 สัปดาห์