Sale!

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

3,600 ฿34,000 ฿

โปรแกรมตรวจสุขภาพในหลายมิติ เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือความผิดปกติและนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค

สุขภาพดี…เริ่มต้นที่ “ศิครินทร์”

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Diamond ตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกอย่างละเอียด สุขภาพตา และระดับวิตามินต่างๆ ในร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Platinum ตรวจสุขภาพเชิงลึก คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจค่าตับ รวมถึงอวัยวะภายในที่สำคัญ ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง ครอบคลุมรอบด้าน เช็กทุกความเสี่ยง

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Gold ตรวจคัดกรองและค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ ตรวจวัดมวลกระดูก เหมาะสำหรับอายุ 40 – 50 ปี

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Silver เหมาะสำหรับผู้ต้องการดูแลสุขภาพ เน้นการตรวจระบบน้ำตาลในเลือด ตรวจสารชี้บ่งมะเร็ง ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี BASIC PLUS+ ตรวจสุขภาพพื้นฐาน พร้อมการตรวจสารบ่งบอกมะเร็ง ช่วยให้พบมะเร็งตั้งแต่ระยะต้นๆ และค้นพบความเสี่ยงหรือสัญญาณของการเกิดโรค พร้อมตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โรคร้ายแฝงที่ไม่ควรมองข้าม

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี LIGHT PLUS+ ตรวจสุขภาพทั่วไป เน้นการตรวจวัดระดับไขมัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคไขมัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรงได้

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

เงื่อนไข

 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถงดตรวจรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องมารับการตรวจภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อโปรแกรม หรือตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมสามารถโอนสิทธิ์ในการตรวจให้กับผู้อื่นได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 2
 • รอผลการตรวจ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง กรณีโปรแกรม Platinum และ Diamond อาจจะใช้เวลารับบริการ 3-5 ชั่วโมง
 • รับการตรวจร่างกาย และอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะจัดส่งภายใน 1-2 สัปดาห์