แพ็กเกจแก้ไขภาวะลิ้นติด (Release Tongue Tie)

ภาวะลิ้นติดในทารก (tongue tie) เกิดจากการยึดตัวของพังผืดใต้ลิ้น โดยทารกที่มีภาวะลิ้นติดเกิดจากมีพังผืดชนิดนี้มากกว่าปกติ เป็นสาเหตุที่ทำให้ทารกดูดนมแม่ได้ไม่ดี ไม่ได้รับน้ำนม น้ำหนักไม่ขึ้น ตัวเหลือง และปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ตามมา

เงื่อนไข

  • โปรโมชันนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน แลยาเพื่อการรักษาโรค
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์หู คอ จมูก อาคาร 3 ชั้น 2 โทร.1728 ต่อ 30215, 30216