แพ็กเกจอิ๊กซี่ | ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

ICSI หรือ อิ๊กซี่ เทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และมีอัตราความสำเร็จมากกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น  โดยเป็นการปฏิสนธินอกร่างกายโดยคัดเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงเพียงหนึ่งตัวฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง ช่วยให้มีอัตราในการตั้งครรภ์สูงกว่า 50%

 

 

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจหาสาเหตุและให้คำปรึกษาคู่สมรส
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการใช้ยากระตุ้นไข่ (ปริมาณยาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ อัลตราซาวนด์ และเจาะเลือด
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน
  • ค่าแช่แข็งตัวอ่อน ตัวที่ 6 เป็นต้นไป ราคาตัวละ 2,500 บาท
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โทร 1728 ต่อ 20308, 20321