สิทธิประโยชน์ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ปี 2565

  1. ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องพัก
  2. ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา

เงื่อนไข

  • ยกเว้นค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์ ที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล
  • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565