ภาวะมีบุตรยาก เรื่องยากที่เคลียร์ได้

121,000 ฿

ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “อิ๊กซี่” ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และมีอัตราความสำเร็จมากกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น
ICSI Package ราคา 121,000 บาท
โปรแกรม OPU + ICSI & Freeze (การเก็บไข่ + ปฎิสนธิและแช่แข็งตัวอ่อน) Step 1: ขั้นตอนการเก็บไข่ และปฎิสนธิในห้องปฎิบัติการ Step 2: ขั้นตอนการแช่แข็งตัวอ่อน (Freezing)

เงื่อนไข

  • ไม่รวมการหาสาเหตุและให้คำปรึกษาคู่สมรส
  • ไม่รวมการใช้ยากระตุ้นไข่ (ปริมาณยาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
  • ไม่รวมค่าแพทย์ อัลตราซาวน์ และเจาะเลือด
  • ไม่รวมการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน
  • ค่าแช่แข็งตัวอ่อน ตัวที่ 6 เป็นต้นไป ราคาตัวละ 2,500 บาท
  • ราคานี้เฉพาะคู่สมรสไทยเท่านั้น
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ โทร 1728 ต่อ 2310, 2315