โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

2,900 ฿6,900 ฿

เบาหวาน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงอื่น ๆ ตามมา การที่ไม่สามารถคุมเบาหวานได้ ปล่อยให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรักษาอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จนถึงขั้นตาบอด ไตวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือแม้กระทั่งถูกตัดขา!

อ่านเพิ่มเติม