โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนตามสิทธิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคมตามสิทธิ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

 • เป็นผู้ประกันตนสถานพยาบาลใดก็ได้
 • เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีตามเงื่อนไขช่วงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • พิเศษ รายการตรวจเพิ่มรับส่วนลด 20%

เรื่องต้องรู้ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

เงื่อนไข

 • แสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์
 • เป็นผู้ประกันตนสถานพยาบาลใดก็ได้
 • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 • กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน กรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน 
 • รับบริการที่คลินิกเวชกรรมศิครินทร์ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น.
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1728 ต่อ 60105, 60106, 60170