การรักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย (Hormones Package)

9,800 ฿23,000 ฿

ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย สภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกติ (Precocious Puberty) พบได้ทั้งในเด็กหญิงและชาย โดยจะพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายประมาณ 8-20 เท่า พ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องหมั่นสังเกตถึงความผิดปกติที่แอบแฝงอยู่ หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลกระทบกับเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

ล้างค่า

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะค่ายา ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสถาบันกุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 2 โทร.1728 ต่อ 10240, 10241