การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG

5,000 ฿22,000 ฿

 การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG (Electroencephalogram) ช่วยค้นหาสาเหตุของอาการชักได้ อาการแบบไหนที่ควรตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG?

  • หมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • มีอาการเกร็ง กระตุกตามกล้ามเนื้อ
  • โรคลมชักในเด็ก
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่ายา และค่าบริการแล้ว 
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้านและยาเพื่อการรักษาโรค
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ติดต่อสถาบันกุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 2 โทร 1728 ต่อ 10240, 10241