การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG

5,000 ฿22,000 ฿

 การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG (Electroencephalogram) ช่วยค้นหาสาเหตุของอาการชักได้ อาการแบบไหนที่ควรตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG?

  • หมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • มีอาการเกร็ง กระตุกตามกล้ามเนื้อ
  • โรคลมชักในเด็ก

โรคระบบประสาทในเด็ก – Nervous System Disorder in Children

การเตรียมก่อนเข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ระหว่างการตรวจ และค่าบริการแล้ว 
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน และยาเพื่อการรักษาโรค
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสถาบันกุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 2 โทร 1728 ต่อ 10240, 10241