รางวัล Best Collaborative Award

นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Best Collaborative Award และนายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ได้รับรางวัล AXA Core Value Award:Courage และรางวัล Best Performance Award จากบริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นท์ จำกัด ซึ่งจัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารจี ทาวเวอร์ ( G Tower ) พระราม 9