โรงพยาบาลศิครินทร์ ขอส่งภาพหนุ่มน้อยสาวน้อยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

     ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โรงพยาบาลศิครินทร์ ขอส่งภาพหนุ่มน้อยสาวน้อยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบชุดอาบน้ำรับวันสงกรานต์เป็นของขวัญแก่ทารกแรกเกิด

เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย