Merry Christmas 2018

 

โรงพยาบาลศิครินทร์ ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ด้วยการสร้างความสุขและความประทับใจ โดยมีซานต้าและแซนตี้ เดินมอบของขวัญแก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ