ภาพบรรยากาศกิจกรรม “All About 9 months 9 เดือนของแม่ ก้าวแรกของลูก”

     ภาพบรรยากาศกิจกรรม All About 9 Months “9 เดือนของแม่ ก้าวแรกของลูก” ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room อาคาร 3 ชั้น 8 โรงพยาบาลศิครินทร์ ภายในงานมีสัมมนาในหัวข้อ “Healthy Mom Healthy Baby” โดย แพทย์หญิงพันธนันท์ มัตตะธนาพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช ที่มาให้ความรู้เรื่องระหว่างตั้งครรภ์จนถึงการดูแลตัวเองหลังคลอด รวมถึงมี Active Yoga การเตรียมความพร้อมและฝึกสมาธิก่อนคลอด โดย "ครูหมวย" พัชรี อภินทนาพงศ์ จากสถาบัน Yoga Gita ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองทำ