เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลศิครินทร์ ประจำปี 2564′

เลือก “โรงพยาบาลศิครินทร์” เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม 2564
เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลศิครินทร์ทุกสาขา – โรงพยาบาลศิครินทร์ – โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ – โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

ขั้นตอนการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมด้วยตนเอง

• เว็บไซต์ www.sso.go.th
เปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

• แอปพลิเคชัน SSO Connect
สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android

• ยื่นแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันสังคม
ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

• จุดลงทะเบียน โรงพยาบาลศิครินทร์
ติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณจุดลงทะเบียนอาคาร 1 โรงพยาบาลศิครินทร์


*แจ้งย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

ผู้ประกันตนโรงพยาบาลศิครินทร์สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลศิครินทร์ได้ทุกสาขา
โดยยื่นบัตรประชาชนเพื่อการเข้ารับบริการ

✓ บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามเงื่อนไขช่วงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
✓ รับบริการทันตกรรมตามสิทธิ์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
✓ สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร (สิทธิ์ร่วมสำหรับแพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย)
✓ ทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาร่วมดูแล
✓ เข้ารับการรักษาฟรีได้ที่สถานพยาบาลคลินิกเครือข่าย

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ