ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ “ศิครินทร์”

JOB POSITION RECRUITMENT | ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

การพยาบาล
▪ พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN Sikarin กรุงเทพฯ ** ด่วน** 
(2 ตำแหน่ง)
▪ พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ (5 ตำแหน่ง)
▪ นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist) **ด่วน** ค่าตอบแทนสูง (1 ตำแหน่ง)
▪ พยาบาลศูนย์คุณภาพ (2 ตำแหน่ง)

บัญชี / ส่วนแบ่งแพทย์
▪ เจ้าหน้าที่ส่วนแบ่งแพทย์ (3 ตำแหน่ง)

ฝ่ายการพยาบาล
▪ ผู้ช่วยทันตกรรม **ด่วน** (10 ตำแหน่ง)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
▪ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลสารสนเทศ (HRIS) (1 ตำแหน่ง)

ฝ่ายบัญชี
▪ เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (5 ตำแหน่ง)

ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
▪ เจ้าหน้าที่ธุรการแผนก X-RAY (4 ตำแหน่ง)

ฝ่ายสนับสนุนบริการ
▪ Inspector (ผู้ตรวจสอบงานความสะอาดห้องพักโรงพยาบาล) (5 ตำแหน่ง)
▪ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (อาวุโส) **ด่วน** (1 ตำแหน่ง)

ฝ่ายสารสนเทศ
▪ เจ้าหน้าที่ Computer (IT Support) / DATA base admin / Network admin
(5 ตำแหน่ง)

ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
▪ นักเทคนิคการแพทย์ (1 ตำแหน่ง)
▪ เภสัชกร (5 ตำแหน่ง)
▪ นักกายภาพบำบัด (1 ตำแหน่ง)
▪ รังสีเทคนิค (1 ตำแหน่ง)

สายงานพัฒนาธุรกิจ
▪ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
(ทำงานที่โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ** โรงพยาบาลในเครือศิครินทร์**) **รับด่วน** (10 ตำแหน่ง)

สายงานสนับสนุนบริการ
▪ เจ้าหน้าที่ส่วนบริการห้องพัก – ความสะอาด (10 ตำแหน่ง)
▪ พนักงานเสิร์ฟ **ด่วน** รายได้ดี (5 ตำแหน่ง)
▪ แม่ครัว **รับด่วน** (1 ตำแหน่ง)

สมัครงาน | Join Our Team
https://forms.gle/t23e69LUBMGk7h8q6

ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสาร
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ